Kontakt

Telefon: +48 604 331 552


E-mail: musicmedia@musicmedia.com.pl

 

 


 

Wysyłka

Odbiór osobisty - 0,00 zł

Pocztą Polską:

- 9,50zł (1 płyta CD)

- 14,00zł (więcej niż 1 płyta CD)

 

 

Newsletter
Wpisz tutaj swój e-mail jeśli chcesz zapisać się na newsletter:

» Strona główna » Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

1.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest sklep Music Media, mieszczący się w Warszawie przy ulicy Krasińskiego 27 (01-580 Warszawa).

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres: musicmedia@musicmedia.com.pl lub Music Media Mirosław Banasiak, ul.Krasińskiego 27, 01-580 Warszawa.


3. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta lub dokonywania zakupów w naszym sklepie na musicmedia@musicmedia.com.pl, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie Music Media.


4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Music Media?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

  • umożliwienia realizacji złożonych zamówień w naszym sklepie Music Media,
  • obsługi reklamacji w związku z zakupami w naszym sklepie Music Media (w przypadku, gdy złożysz taką reklamację),
  • kontaktowania się z Tobą, w celach związanych z Twoimi zakupami w naszym sklepie.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Music Media, którym jest:

  • windykacja należności
  • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez email.


5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

  • adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres zamieszkania, hasło (dla założenia konta w naszym sklepie Music Media),
  • adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres zamieszkania (dla dokonania zakupów w naszym sklepie na Music Media bez zakładania konta).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonywać zakupów w naszym sklepie Music Media.


6. Jakie masz uprawnienia wobec Music Media w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania ich oraz żądanie ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub po wejściu w życie nowelizacji przepisów Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).


7.Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, logistyczne, transportowe, księgowe, informatyczne oraz pocztowe.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.


8.Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Music Media zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


9. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


10. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


11. Bezpieczeństwo danych i zmiana polityki prywatności.

Administrator danych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz zgodności ich przechowywania oraz przetwarzania z prawem polskim i UE. Dostęp do danych mają jedynie upoważnione osoby oraz podmioty współpracujące, które przetwarzają dane wyłącznie w celach i w zakresie, do których zostały upoważnione. Polityka bezpieczeństwa danych jest na bieżąco monitorowana, weryfikowana i w miarę potrzeb aktualizowana.